ປະກາດນີ້ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 40 ມື້ ເຊິ່ງອາດຈະເກີນກຳນົດທີ່ບໍລິສັດຜູ່ປະກາດຕ້ອງການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

full time ການເງິນ-ການບັນຊີ

ເພື່ອທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກກັບ ບໍລິສັດ ໂຄລາວ ຟາມ ຢູ່ທີ່ ໄຊຍະບູລີ

ບໍລິສັດ ໂຄລາວຟາມ ແລະ ໄບໂອເອັນເນີຈີ ຈຳກັດ ( ສາຂາ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ)

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ( ການເງິນ-ການບັນຊີ) 1 ຕຳແຫນ່ງ)

1. ເງືອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ
- ຈົບການສຶກສາທາງດ້ານວຽກງານທີກ່ຽວຂ້ອງ ຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ
- ຮູ້ນນຳໃຊ້ຄອມເພີເຕີ້ Microsoft word,Excel ເປັນຕົ້ນ
- ຮູ້ ພາສາອັງກິດ ເປັນຢ່າງດີ

2. ເອກະສານທີ່ຈະສະຫມັກມີດັ່ງນີ້

- ໃບປະກາດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຕ່າງໆ
- ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
- ໃບກວດສຸຂະພາບ
- ໃບແຈ້ງໂທດ
- ຮູບ 3x4 2 ໃບ

ຫມາຍເຫດ: ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີ ບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້ຢູ່ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ,ເງືອນເດືອນດີ ແລະ ສະຫວັດດີການດີຫລາຍໆຢ່າງ.

ຖ້າຫາກທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາປະກອບເອກະສານສົ່ງ ທີ່ ຫ້ອງການ ໂຄລາວ ສາຂາເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຫລື ສົ່ງ Email: teuan_inlao@hotmail.com

Tel/Fax: 074 600010, ມືຖື 020 22144777 (ຫ້ອງການ ໂຄລາວ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ)

ລົງປະກາດ ວັນທີ່ 08.12.2011 ເຖີງ ວັນທີ່ 31.12.2011
« ກັບໄປໜ້າຫຼັກ
ໜ້ານີ້ມີເນື້ອຫາບໍ່ເໝາະສົມ? Report this post ແຈ້ງທີມງານໃຫ້ຮູ້!   
Tell a friend ແນະນຳໃຫ້ໝູ່
Posted on ລົງປະກາດເມື່ອວັນທີ່ 08-12-2011
View count ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ: 5568 ເທື່ອ