ປະກາດນີ້ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 40 ມື້ ເຊິ່ງອາດຈະເກີນກຳນົດທີ່ບໍລິສັດຜູ່ປະກາດຕ້ອງການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

full time ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ເພື່ອທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການລົງທຶນຈຳກັດ ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ
ຝ່າຍການຕະຫຼາດເພດຍິງ 5 ຕຳແໜ່ງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 - 25 ປີ ( ພິເສດຕ້ອງເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າໄດ້ດີ ຖ້າເຄີຍຜ່ານປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )
 ຄຸນນະວຸດທິການສຶກສາ
ຈົບຊັ້ນກາງ - ປະລິນຍາຕີ
ສົນໃຈກະລຸນາປະກອບເອກະສານ ຫຼື ສົ່ງ CV ຜ່ານ
Email: Phanomsith_1990@hotmail.com ( ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໃນໂມງລັດຖະການ )
ທ່ານ ພະນົມສິດ Tel: 020 77222403
ທ່ານ ອາລົງກອນຄຳ Tel: 020 77804044
ເປີດຮັບສະໝັກ 13/07/2012 ປິດຮັບສະໝັກ 31/07/2012

« ກັບໄປໜ້າຫຼັກ
ໜ້ານີ້ມີເນື້ອຫາບໍ່ເໝາະສົມ? Report this post ແຈ້ງທີມງານໃຫ້ຮູ້!   
Tell a friend ແນະນຳໃຫ້ໝູ່
Posted on ລົງປະກາດເມື່ອວັນທີ່ 10-07-2012
View count ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ: 1893 ເທື່ອ